Arborist Tjänster

Trädfällning

Stubbfräsning

Bortforsling

Vad är en arborist?

Jag är en arborist som har trädvård som yrke. Jag specialiserar mig inom trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Ordet kommer från latinska arbor som betyder träd.

När någon frågar mig vad jag har för yrke säger jag trädfällare, eftersom arborist i vardagligt språkbruk också heter trädfällare. Som trädfällare är mina främsta uppgifter att beskära och fälla ned träd.

Typer av trädfällning

Det finns två olika typer av trädfällning som jag stöter på i vardagen.

Markfällning är den vanligaste typen av trädfällning som jag tror de flesta är bekanta med och som privatpersoner oftast tar i sina egna händer. När man utför en markfällning som privatperson så behöver man dock vara extra försiktig och ta hänsyn till sin omgivning så att inte skador uppstår. För skador, de uppstår tyvärr när man inte har dokumenterat kunskap.

Ibland finns det hinder som gör att man inte kan fälla ned trädet med hjälp av markfällningsmetoden. Det kan vara så att trädet står i nära anslutning till vägar, byggnader och elledningar. Vid såna situationer behöver man göra en så kallad sektionsfällning. Vid en sektionsfällning fäller man ned trädet i mindre delar för att undvika skador på omgivningen.

Varje träd har sin unika signatur. Det är därför jag tar hänsyn till trädets position och hur arbetet kan utföras så säkert och effektivt som möjligt.

Oavsett trädvårdsåtgärd, så kan jag ta hand om det.

Varför ska man anlita en arborist?

Utifrån min egen erfarenhet, så är träd oförutsägbara och ett snedsteg kan innebära ödesdigra konsekvenser, speciellt när man är osäker och tar saker i sina egna händer. En professionell arborist som jag har oftast en lång erfarenhet inom trädfällning och besitter specialkunskaper om alla sorters träd, små som stora.

 En professionell arborist som jag

Psst... Visste du att

Visste du att du får göra en göra en rutavdrag för all trädgårdsarbete? Enligt skatteverket har du rätt att göra en rutavdrag vid beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar.

Söker du efter en Arborist?

Jag utför jobb i runt om Västra Götaland med omnejd inom Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Grästorp Företaget innehar en ansvarsförsäkring och är godkänd för F-Skatt

Org. nr: ‘711112-1914’
Momsnr: ‘662007-4127’

© 2021 Urbans Trädfällning

Design av: